Skilmálar og Persónuverndarstefna

Skilmálar barnaafmælis

- Bíósýningar eru almennar sýningar og því almennur sýningartími.- Foreldrar og forráðamenn bera fulla ábyrgð á börnunum og eru vinsamlegast beðin um að virða aðra gesti bíósins.
- Ráðlagt er að einn foreldri/forráðamaður hafi umsjón með 5-7 börnum, 12 ára og yngri.
- Ekki er heimilt að skilja börnin ein eftir inni í sal.
- Gestir eru á eigin ábyrgð að koma sér í salinn.
- Einungis er hægt að bóka afmælissvæði þegar tekið bókað er afmæli með pizzum frá okkur.
- Ekki er leyfilegt að mæta með utanaðkomandi veitingar nema bókað sé afmælissvæði s.s. afmæli með pizzum frá okkur.
- Í Smárabíó eru tekin frá sæti vegna sætavals.
- Í Háskólabíó eru tekin frá sæti vegna sætavals.
- Borgað er fyrir þá forráðamenn sem sitja sýningu.
- Borgað er við komu fyrir þann fjölda sem mætir, en þó aldrei fyrir færri en 10.

Notendaskilmálar
Hægt er að fá miða endurgreiddan eða skipt yfir á aðra mynd ef haft er samband við miðasölu eða skrifstofu áður en auglýstur sýningartími hefst. Eftir að mynd hefst er ekki hægt að fá endurgreitt né skila miðum.Hægt er að fá miða endurgreiddan eða skipt yfir á aðra mynd ef haft er samband við miðasölu eða skrifstofu áður en auglýstur sýningartími hefst. Eftir að mynd hefst er ekki hægt að fá endurgreitt né skila miðum.
Samkvæmt lögum um eftirliti með aðgengi barna að kvikmyndum og tölvileikjum nr. 62/2006 er börnum óheimilt að fara ein, án fylgdar fullorðinna, á bannaðar myndir.
Óheimilt er að fara með ungabörn og ung börn á myndir sem eru bannaðar innan 12 ára og eldri.
Reykingar og veip er með öllu óheimilt í bíóunum.

Bíóklúbburinn
Skilmálar:
Þrjúbíó ehf. býður viðskiptavinum sínum upp á vildarlausn í formi vildarklúbbs, Bíóklúbburinn. Notandi getur náð í snjallforrit, Bíóklúbbsappið, og/eða skráð sig inn á mínar síður á heimasíðu kvikmyndahúsana. Appið er fáanlegt á Google Play Store og í Apple App Store.

1. Almennt
Þrjúbíó ehf., kt. 451206-0360, Skeifunni 17, 108 Reykjavík, hér eftir „Þrjúbíó“, og Bíómyndir ehf., kt. 701299-4939, Hólabraut 12, 600 Akureyri, hér eftir „Bíómyndir“, saman „Bíóklúbburinn“, „bíóin“, „kvikmyndahúsin“, eða „við“, vinna og meðhöndla persónuupplýsingar sem við söfnum ýmist sem ábyrgðaraðili eða vinnsluaðili.Með því að skrá þig í vildarklúbbinn, Bíóklúbbinn, og staðfesta að þú hafir kynnt þér, skilið og samþykkt neðangreinda skilmála hefur þú undirgengist skilmála Þrjúbíó ehf. Skilmálar þessir, eins og þeir eru á hverjum tíma, fela í sér samning á milli Þrjúbíó ehf. og þín sem notanda, samning varðandi noktun vildarklúbbsins „Bíóklúbburinn“.Í skilmálum þessum er líka vísað til Bíóklúbbsins sem „appið“ og/eða „snjallforritið“.Áður en notandinn gerist meðlimur Bíóklúbbsins skal notandinn kynna sér ítarlega skilmála þessa og er það forsenda þess að aðilinn gerist meðlimur Bíóklúbbsins. Notandi getur óskað eftir afriti af skilmálum þessum frá Þrjúbíó ehf. en einnig er hægt að sjá skilmálana hverju sinni bæði í Bíóklúbbsappinu og á heimasíðu kvikmyndahúsanna (Smárabíó, Háskólabíó og Borgarbíó Akureyri).

2. Notkun Bíóklúbbsins
Það er notendum að kostnaðarlausu að vera meðlimur í Bíóklúbbnum.2.1. Notkunarmöguleikar
Með Bíóklúbbs appinu getur notandi gerst meðlimur Bíóklúbbsins. Bíóklúbburinn er hefðbundinn vildarklúbbur þar sem notandi safnar inneign við kaup á vörum. Notandi safnar inneign í hvert skipti sem keyptar eru vörur í gegnum vildarklúbbinn. Inneignina má síðan nota sem greiðslu til að kaupa vörur í kvikmyndahúsunum (Smárabíó, Háskólabíó og Borgarbíó Akureyri).  Notandi fær 10% endurgreiðslu í formi inneignar við kaup á almennum bíómiðum og af þessum tilteknum veitingatilboðum (Tilboð 1-4 í kvikmyndahúsunum, ásamt pizzatilboðinu í Smárabíó). Notandi fær 5% endurgreiðslu í formi inneignar við kaup á öllum öðrum vörum kvikmyndahúsana. Ekki er hægt að skipta inneign út fyrir reiðufé.  
Ekki safnast inneign við kaup á bíómiðum sem eru nú þegar á afslætti (Þriðjudagstilboð, kortatilboð frá bönkunum, Nova tilboð, og fleira) og við kaup á miðum á sérstaka viðburði.Notendur safna inneign með því að:
- Kaupa miða og veitingar í gegnum Bíóklúbbsappið
- Kaupa miða og veitingar í gegnum heimasíðu kvikmyndahúsana og skrá sig inn í vildarklúbbinn áður en kaupin eru         kláruð.  
- Kaupa miða, veitingar og aðrar vörur í kvikmyndahúsunum. Notandinn þarf að framvísa strikamerki sínu í
- Inneignin reiknast í lok hvers dags.Bíóklúbbsappinu og sýna starfsmanni sem skannar það inn. Við það skrást viðskiptin og safnar notandinn inneign í formi 10% eða 5% endurgreiðslu.   Í appinu getur notandi séð eftirfarandi upplýsingar:
       Staða inneignar á hverjum tíma
       Verðlaun sem notandi á inni á hverjum tíma
       Yfirlit yfir þær myndir sem eru í sýningu í kvikmyndahúsunum á hverjum tíma
       Upplýsingar um hverja mynd fyrir sig ásamt sýningartímum myndarinnar
       Notandi getur séð allar þær bókanir sem hann á eftir að sækja ásamt þeim bókunum sem eru liðnar.
       Nýleg kaupsaga meðlims.2.2. Nýskráning
Við nýskráningu veitir notandi okkur eftirfarandi upplýsingar:
       Nafn
       Fæðingardag
       Netfang
       SímanúmerNotandi velur sér lykilorð og verður netfangið notendanafnið.
Til þess að klára ferlið fær notandinn tölvupóst til þess að staðfesta netfangið og þar með er Bíóklúbbs aðgangurinn fullkláraður.2.3. Persónuverndarstefna
Með því að gerast meðlimur Bíóklúbbsins verða til upplýsingar sem við söfnum. Þessar upplýsingar saman standa af þeim upplýsingum sem taldnar voru upp í gr. 2.2. í skilmálum þessum ásamt þeim kaupum sem notandi gerir í gegnum vildarklúbbinn. Upplýsingar þessar teljast til persónugreinanlegra upplýsinga í skilningi laga nr. 90/2018 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsingar (“Persónuverndarlög”).
Í persónuverndarstefnu Þrjúbíó ehf., sem er aðgengileg á heimasíðu kvikmyndahúsanna, má finna frekar upplýsingar um hvernig unnið er með persónugreinanlegar upplýsingar sem safnast í gegnum Bíóklúbbinn. Persónuverndarstefna kvikmyndahúsanna skal teljast sem hluti af skilmálum Bíóklúbbsins. Með því að samþykkja skilmála þessa er notandi að samþykkja persónuverndarstefnu kvikmyndahúsanna og þar með hvernig gögn eru geymd og notuð. Það er á ábyrgð notanda að réttar upplýsingar séu skráðar í appið að hverju sinni og ber notanda að uppfæra upplýsingarnar ef þess er þörf á.

3. Markaðsskilaboð og önnur skilaboð til notanda
Með því að gerast meðlimur Bíóklúbbsins samþykkir notandinn að fá send markaðsskilaboð og önnur viðeigandi skilaboð frá Þrjúbíó. Þrjúbíó áskilur sér þann rétt að senda persónusniðin skilaboð, með hliðsjón af kaupsögu neytendans eða á grundvelli upplýsinga sem notandi gaf upp í gr. 2.2. í skilmálum þessum. Skilaboð þessi geta verið dreifð í gegnum tölvupóst, SMS eða sem skilaboð í gegnum appið.
Vilji notandi afskrá sig af póstlista og lista fyrir SMS skilaboð getur hann gert það með því að senda tölvupóst, þar sem hann óskar eftir afskráningu, á netfangið personuverndsmarabio@smarabio.is

4. Ábyrgð
Öll notkun á Bíóklúbbnum er alfarið á ábyrgð notanda. Ef að þriðji aðili kemst yfir Bíóklúbbsaðgang notanda ber Þrjúbíó ehf. enga ábyrgð verði notandi fyrir tjóni.

5. Höfunda- og hugverkaréttur
Notanda er heimilt að nota upplýsingar úr appinu til persónulegra nota en verður að gera það í samræmi við skilmála þessa.

Dreifing, fjölföldun eða endurútgáfa af hugverkavörðu efni Þrjúbíó ehf. er með öllu óheimil.6. Lok samnings

Þrjúbíó ehf. áskilur sér þann rétt að hætta með Bíóklúbbinn hvenær sem er án frekari skýringar. Notendum verður gert það viðvart með eðlilegum fyrirvara.

Notanda er heimilt að hætta að vera meðlimur Bíóklúbbsins hvenær sem er og getur notandinn eytt snjallforritinu úr símanum sínum.

Ef notandi hefur gerst sekur við að brjóta skilmála þessa, áskilur Þrjúbíó ehf. sér þann rétt að loka á meðliminn.

Þegar notanda eyðir aðgangi sýnum eyðist uppsöfnuð inneign. Ef Þrjúbíó eyðir appinu eyðist inneignin.

7. Breytingar
Ef þörf er á breytingum eða uppfærslum á appinu þá áskilur Þrjúbíó ehf. sér réttinn til þess, ásamt því að uppfæra skilmála þessa. Nýjustu skilmálarnir verða ávallt aðgengilegir inn á heimasíðu kvikmyndahúsanna (Smárabíó, Háskólabíó og Borgarbíó Akureyri).

8. Lögsaga og varnarþing
Um skilmála þessa og Bíóklúbbs appið gilda íslensk lög. Komi upp ágreiningur á milli notanda og Þrjúbíó ehf. vegna Bíóklúbbsins skal reyna að leysa málið með farsælum hætti. Hinsvegar, ef það tekst ekki skal leggja málið fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur.

9. Gildistími
Skilmálar þessir eru gefnir út af Þrjúbíó ehf. og gilda frá og með 11. nóvember 2019, þar til nýir skilmálar taka gildi.
 
Persónuverndarstefna

Þessi persónuverndarstefna tók gildi 11. júlí 2018


Þrjúbíó ehf. og Bíómyndir ehf. er umhugað um persónuvernd og öryggi þeirra gagna sem fyrirtækið meðhöndlar. Við virðum þinn rétt til einkalífs og gætum að meðferð persónuupplýsinga sé í samræmi við ákvæði gildandi laga. Í persónuverndarstefnu okkar kemur fram í hvaða tilgangi persónuupplýsingum er meðhöndlað. Okkar markmið er að viðskiptavinir, starfsmenn og aðrir séu ávallt upplýstir um söfnun og vinnslu persónuupplýsinga af fyrirtækinu.

Þrjúbíó ehf., kt. 241206-0360, Skeifunni 17, 108 Reykjavík og Bíómyndir ehf., kt. 701299-4939, Hólabraut 12, 600 Akureyri, hér eftir „Þrjúbíó og Bíómyndir“, „bíóin“ eða „við“, vinnur og meðhöndlar persónuupplýsingar sem við söfnum ýmist sem ábyrgðaraðili eða vinnsluaðili.

Við miðakaup á heimasíðu okkar söfnum við eftirfarandi persónuupplýsingum:

Nafn, netfang, símanúmer, svar frá greiðslugátt, upplýsingar um kaup. Athugið að svar frá greiðslugátt inniheldur ekki upplýsingar sem hægt er að nota til að framkvæma nýja greiðslu.

Þessar upplýsingar eru gerðar ópersónugreinanlegar eftir 30 daga. Einnig kunna að safnast myndbandsupptökur af þér í öryggismyndavélakerfi bíóanna. Tilgangur kerfisins er öryggis- og eignavarsla, til þess að gæta hagsmuna viðskiptavina, starfsmanna eða bíóanna.

Engum persónugreinanlegum upplýsingum er safnað við vörukaup í miðasölu, veitingasölu eða sjálfsölum bíóanna, nema keypt sé Bíókort. Við notkun Bíókorts eru upplýsingar um notkun geymdar í allt að tvö ár eftir að kort rennur út. Þær upplýsingar kunna að innihalda nöfn, kennitölur, netföng, símanúmer og söluupplýsingar.

Þegar þú heimsækir heimasíðu okkar kunna upplýsingar eins og IP-tala eða annað auðkenni tölvunnar, stýrikerfi og netvafri, hvaða vefsíður voru skoðaðar, tímasetningar o.þ.h. Engin persónugreinanleg gögn koma þar við sögu. Við notum vefkökur til að fá dýpri skilning í upplifun notenda á síðunni. Flestir vafrar leyfa vefkökur en þú getur stillt vafrann þinn þannig að hann neiti að taka á móti kökum eða spyrja þig í hvert sinn sem vefkökur bjóðast hvort þú viljir taka við þeim.

Ef haft er samband við bíóin í gegnum síma, tölvupóst eða til þess gert form á Smárabíó.is kunnum við að geyma upplýsingar sem þar koma fram, í allt að 30 daga eftir að þjónusta hafi verið veitt (t.d. fullnægjandi svar hafi verið sent eða afmælissýning hefur verið sýnd), nema önnur lög koma í veg fyrir að þeim gögnum sé eytt eða breytt (t.d. lög um bókhald).

Bíóin miðla ekki persónuupplýsingum til þriðja aðila, nema í samræmi við ákvæði viðskiptasamninga eða að fengnu samþykki. Okkur er heimilt að miðla persónuupplýsingum til þeirra þriðju aðila sem eru þjónustuveitandi eða verktaki á vegum okkar og/eða félög sem heyra undir Senu samsteypuna. Eingöngu upplýsingum er þykja nauðsynlegar eru afhendar í þessum tilgangi. Við tryggjum trúnað og að gögnum sé eytt að vinnslu lokinni, nema önnur lög koma í veg fyrir það (t.d. lög um bókhald). Persónuupplýsingum sem við geymum og/eða vinnum eru aldrei leigðar eða seldar.

Með því að skrá þig á póstlista hjá okkur samþykkir þú að fá sendar tilkynningar og aðrar upplýsingar um viðburði á okkar vegum. Með því að skrá þig samþykkir þú skilmálana okkar og persónuverndarstefnu.

Persónuverndarstefnan er endurskoðuð reglulega og áskilur Þrjúbíó sér þann rétt að breyta henni hvenær sem er og án fyrirvara. Ný útgáfa skal vera auðkennd með útgáfudegi. Persónuverndarstefnu Þrjúbíó má finna á www.smarabio.is/um-okkur/personuverndarstefna/ . Allar fyrirspurnir er varða persónuvernd skal senda á netfangið personuverndsmarabio@smarabio.is.

Hafa samband